BANG TV

日潮實錄
2017.11.16 Thu
NMD R1 「Color Static」搭配
NMD新配色,用類比世代的映像管電視雪花色塊當作靈感,鞋身21世紀但配色留在20世紀,這次上腳實穿,搭配你看!

更多穿搭指南:http://www.bangweb.com.tw/snap.php
Relation
相關影音
adidas Originals
BANG 開箱 | "Hu" Holi adicolor
BANG 開箱 | "Hu" Holi adicolor
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG開箱|EQT support ADV
BANG開箱|EQT support ADV
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG開箱| EQT support 93/17
BANG開箱| EQT support 93/17
2017.11.16 Thu more
Jordan
BANG開箱 | Jordan Why Not Zer0.1
BANG開箱 | Jordan Why Not Zer0.1
2017.11.16 Thu more
Under Armour
Curry 4 More Magic 開箱
Curry 4 More Magic 開箱
2017.11.16 Thu more
Hot
熱門影音
adidas Originals
BANG開箱|EQT support ADV
BANG開箱|EQT support ADV
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG開箱| EQT support 93/17
BANG開箱| EQT support 93/17
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG 開箱 | "Hu" Holi adicolor
BANG 開箱 | "Hu" Holi adicolor
2017.11.16 Thu more
Pile
Pile 日本超人氣聲優偶像 - 你不曾見過的她
Pile 日本超人氣聲優偶像 - 你不曾見過的她
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG開箱|adidas Originals PROPHERE
BANG開箱|adidas Originals PROPHERE
2017.11.16 Thu more
POPCORN
BANG 開箱|POPCORN 折疊減重包
BANG 開箱|POPCORN 折疊減重包
2017.11.16 Thu more
NICKTHEREAL
BANG COVER 周湯豪
BANG COVER 周湯豪
2017.11.16 Thu more
愷樂
BANG 9月號 封面人物 愷樂
BANG 9月號 封面人物 愷樂
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG 開箱|DEERUPT 2018
BANG 開箱|DEERUPT 2018
2017.11.16 Thu more
adidas Originals
BANG 開箱|adidas FALCON
BANG 開箱|adidas FALCON
2017.11.16 Thu more